Beer Troubleshooting (Hľadanie chyby pri pití piva)

 

Symptóm: Studené a mokré nohy
Chyba: Držíte pohár pod zlým uhlom
Akcia: Otočte pohár tak, aby smeroval otvoreným koncom nahor

Symptóm: Teplé a mokré nohy
Chyba: Zlá kontrola močového mechúra
Akcia: Postavte sa k najbližšiemu psovi a vynadajte majiteľovi za nedostatočnú výchovu

Symptóm: Pivo je nezvyčajne bledé a bez chuti
Chyba: Prázdny pohár
Akcia: Zožeňte niekoho, kto vám kúpi nové pivo

Symptóm: Stena oproti pokrytá žiariacimi svetlami
Chyba: Spadli ste dozadu
Akcia: Nechajte sa vytiahnuť späť k baru

Symptóm: Ústa plné cigaretových ohorkov
Chyba: Spadli ste dopredu
Akcia: Viď vyššie

Symptóm: Pivo bez chuti, predná strana košele mokrá
Chyba: Ústa nie sú otvorené, alebo je pohár priložený k inej časti tváre
Akcia: Choďte na toaletu, trénujte pred zrkadlom

Symptóm: Rozmazaná podlaha
Chyba: Dívate sa skrz dno prázdneho pohára
Akcia: Zožeňte niekoho, kto vám kúpi nové pivo

Symptóm: Podlaha sa pohybuje
Chyba: Vynášajú vás
Akcia: Uistite sa, že vás nesú do iného baru

Symptóm: Miestnosť vypadá neobvykle tmavá
Chyba: Bar je zatvorený
Akcia: Zistite si u barmana svoju adresu

Symptóm: Taxi ma nezvyklé farby
Chyba: Prekročená osobná miera konzumácie
Akcia: Zakryte si ústa