Kvapalinové brzdy

Kvapalinová (hydraulická) brzdová sústava je tvorená: - brzdovým pedálom,

                                                                            - hlavným tandemovým brzdovým valcom,

                                                                            - brzdovým potrubím,

                                                                            - brzdovými hadičkami,

                                                                            - kolesovými brzdovými valčekmi,

                                                                            - vlastnými kolesovými brzdami.

Princíp činnosti: - činnosť kvapalinovej brzdovej sústavy je založená na využití Pascalovho zákona.

Pascalov zákon: " Tlak vyvolaný vonkajšou silou, ktorá pôsobí na povrch kvapaliny v uzavretej nádobe, je v každom mieste kvapaliny rovnaký"

- Tlak kvapaliny je vytvorený brzdovým pedálom, ktorý pôsobi silou na piest v hlavnom brzdovom valci. Kvapalina prenáša tlakovú silu  a piesty v kolesových brzdových valčekoch, pričom vytvára obvykle aj príslušný prevod. V hydraulickom systéme sú pôsobiace sily v rovnakom pomere, v akom sú veľkosti plôch piestov, tzn., že na piest s väčšou plochou pôsobí väčšia sila a naopak, pričom tlak kvapaliny je rovnaký.

- kvapalinové brzdy pracujú s vysokým tlakom /12 MPa, t.j. 120 barov, krátkodobo až 18MPa, t.j. 180 barov/, to umožňuje, aby jednotlivé časti brzdovej sústavy mali pomerne malé rozmery. Pokiaľ sú malé vôle, okamžite po stlačení pedála sa dá do pohybu male množstvo kvapaliny, tlak v systéme vzrastie a brzdy začnú účinkovať.

- kvapalinové brzdy vyžaduju veľmi malú údržbu

             

           Obr. Hydraulický prevod

Kontrolné otázky:

1. Vymenujte hlavné časti kvapalinovej brzdovej sústavy

2. Vysvetlite princíp činnosti kvapalinových bŕzd

3. Aký fyzikálny zákon sa používa pri konštrukcii hydraulických brzd? Vyjadrite to graficky