... a este trocha zabavy :))

1. Návod na obsluhu bankomatu:

Pre mužov:
1. Zastavte auto až pri bankomate.
2. Stiahnite okno na aute.
3. Vložte kartu do bankomatu a zadajte PIN kód.
4. Zadajte, akú hotovosť chcete vybrať.
5. Vyberte kartu, hotovosť a zoberte si potvrdenku.
6. Zavrite okno na aute.
7. Odíjďte
Pre ženy:
1. Zastavte auto až pri bankomate.
2. Cúvnite kúsok späť tak, aby ste zastavili priamo pri bankomate.
3. Znovu naštartujte zhasnutý motor.
4. Nájdite kabelku, vysypte celý jej obsah na sedadlo spolujazdca a nájdite kartu.
5. Nájdite puzdro s mejkapom a skontrolujte si mejkap v spätnom zrkadle.
6. Stiahnite okno.
7. Pokúste sa vložiť kartu do bankomatu.
8. Otvorte dvere auta, aby ste sa dostali k bankomatu a dosiahli kartou na príslušné miesto.
9. Vložte kartu.
10. Vložte kartu správnym spôsobom.
11. Znovu vyberte kabelku. Vysypte jej obsah na sedadlo spolujazdca a nájdite diár, v ktorom máte na vnútornej strane napísaný PIN kód.
12. Zadajte PIN.
13. Stlačte Cancel a zadajte správny PIN kód.
14. Zadajte požadovanú sumu hotovosti
15. Skontrolujte si mejkap v spätnom zrkadle.
16. Znovu vyprázdnite kabelku, nájdite peňaženku a schovajte do nej peniaze.
17. Potvrdenku vložte do šekovej knižky.
18. Skontrolujte si mejkap.
19. Podíďte dopredu o dva metre.
20. Vráťte sa späť k automatu.
21. Vyberte kartu.
22. Vysypte kabelku, nájdite obal na kartu a vložte ju doň.
23. Skontrolujte si mejkap.
24. Naštartujte zhasnutý motor a vytiahnite okno.
25. Prejdite 3 až 4 kilometre.
26. Uvoľnite ručnú brzdu