Cestné motorové vozidla

Motorové vozidlá rozdeľujeme na:

a) jednostopové – sú to prevažne motocykle s dvomi za sebou idúcimi kolesami, ktoré  po sebe zanechávajú jednu stopu    

    b) dvojstopové – sú to všetky automobily, ktoré majú viac ako dve kolesá      a zanechávajú po sebe dve stopy

      Rozdelenie vozidiel podľa druhu:

 • motocykle
 • trojkolky
 • štvorkolky
 • osobné automobily
 • autobusy
 • nákladné automobily
 • špeciálne automobily
 • ťahače
 • traktory
 • ostatné vozidlá

     

motocykle – sú to jednostopové vozidlá na prepravu jednej alebo dvoch osôb sediacich za sebou, s pevnou oporou pre nohy vodiča pri jazde s pevnými stupačkami 

trojkolky – sú trojkolesové motorové vozidlá zo súmerne usporiadanými kolesami k pozdĺžnej osi vozidla. Patrí sem aj motocykel s postranným vozíkom, ktorý má nesúmerne usporiadané kolesá k pozdĺžnej osi.

osobné automobily – sú to motorové vozidlá určené na prepravu najviac deväť sediacich osôb vrátane vodiča a batožiny, celková hmotnosť nepresahuje 3,5 t.

Podľa karosérie ich rozdeľujeme na:

 • sedan
 • hatchback
 • liftback
 • limuzína
 • cupé
 • kabriolet
 • roadster
 • combi

autobusy – sú to automobily na hromadnú prepravu osôb a členia sa podľa počtu miest na sedenie (nie na státie)

            Rozdelenie: a) mestský – má väčší počet miest na státie. Sedadlá sú usporiadané priečne. Autobus má troje dverí

                                b) prímestský (linkový) – má väčší počet miest na sedenie ako na státie. Má jedny alebo dvoje dverí. Má dva rady sedadiel vo dvojiciach orientovaných v smere jazdy.

                                c) diaľkový – autobus je určený len pre sediacich

                                d) špeciálny 

                                e) trolejbus

nákladné automobily – sú určené na prepravu nákladu každého druhu.

            Podľa užitočného zaťaženia ich rozdeľujeme:

 1. do 3,5 t
 2. do 12 t
 3. nad 12 t

Podľa úpravy úložného priestoru ich delíme na:

 • pickupy
 • valníky
 • sklápače
 • skriňové automobily
 • špeciálne automobily

špeciálne automobily – sú to motorové vozidlá, ktoré sú svojou konštrukciou a vybavením určené iba na vykonávanie určitých pracovných úkonov. Nie sú určené na prepravu.

ťahače – sú ťažné motorové vozidlá, ktoré sú svojou konštrukciou a vybavením určené na ťahanie návesu alebo prívesu 

traktory – sú ťahače určené na nesenie a pohon rôzneho náradia a strojov v poľnohospodárstve a lesníctve, na vykonávanie rôznych prác s ťažnou a inou silou

štvorkolky – sú dvojstopové motorové vozidlá s motocyklovým motorom určené na prepravu jednej alebo dvoch osôb s pevnou oporou pre nohy vodiča a spolujazdca

 

Osobné automobily môžu mať karosériu:

 1. uzavretú
 2. meniteľnú
 3. otvorenú
 1. tudor – karoséria je dvojdverová, štyri sedadlá sú umiestnené v dvoch radoch

sedan – karoséria je najmenej štvormiestna, sedadlá sú v dvoch radoch a vnútorný priestor je nerozdelený

limuzína – karoséria je najmenej štvordverová, šesťmiestna, vnútorný priestor je za predným radom sedadiel oddelený priehradkou

cupé – karoséria je dvojdverová počet miest dve alebo tri v jednom rade. Za sedadlami je veľký priestor na batožinu alebo núdzové sedadlá.

combi – karoséria je päťdverová so zadnými dverami. Slúži na prepravu osôb a nákladov v spoločnom priestore. Sedadlá sú v dvoch radoch a sú sklopné.

 1. kabriolet – karoséria je najmenej štvormiestna opatrená čalúnenou strechou. Sedadlá sú v dvoch radoch. Dverné a bočné sklá sa spúšťajú spoločne s rámom alebo sú rámy odnímateľné. Predné sklo je pevné.

polo kabriolet – karoséria je najmenej štvormiestna, sedadlá v dvoch radoch. Strecha je sklápacia čalúnená. Rámy dverných, bočných a čelných okien sú pevné.

roadster-kabriolet – v karosérií sú dve až tri miesta v jednom rade, za nimi je batožinový priestor alebo núdzové sedadlá. Strecha je sklápacia čalúnená. Dverové a bočné sklá sa spúšťajú spolu s rámami. Čelný rám je pevný aj so sklom.

 1. turer – karoséria najmenej štvormiestna, sedadlá sú v dvoch radoch, strecha je plátenná sklápacia. Dverové a bočné okná možno demontovať, čelný rám s oknom sa dá sklopiť.

roadster – karoséria je dvoj až troj miestna so sedadlami v jednom rade, strecha môže byť pevná alebo sklápacia, dverové a bočné sklá sú odnímateľné a rám s čelným sklom je väčšinou sklopný

autobusy

a) minibusy – sú vlastne osobné automobily pre šesť až deväť osôb spolu s vodičom

    b) mestské autobusy - má väčší počet miest na státie. Sedadlá sú usporiadané priečne. Autobus má troje dverí.

    c) linkové autobusy - má väčší počet miest na sedenie ako na státie. Má jedny alebo dvoje dverí. Má dva rady sedadiel vo dvojiciach orientovaných v smere jazdy.

    d) diaľkové autobusy - autobus je určený len pre sediacich

    e) kĺbové autobusy – karoséria je dvojdielna spojená mechom. Strojový spodok je dvojdielny, spojený kĺbom alebo točnicou.

Pozn. jednotlivé časti nemožno používať samostatne

základné časti automobilov

automobil je zložitý stroj, ktorý sa skladá z rozlične zoskupených celkov. Tieto celky tvoria základné časti automobilu.

Sú to:

 1. strojový spodok – skladá sa z podvozka, poháňacej sústavy a príslušenstva

Pozn. strojový spodok sa môže pohybovať samostatne

      - podvozok – je rám automobilu s podvesmi, riadením a príslušenstvom. Podves je predný a zadný. Podves tvorí náprava s kolesami, pružením a brzdami.

      - pohon – je automobilový motor s príslušenstvom a úplným prevodovým mechanizmom

b)   karoséria – časť automobilu v ktorej sú vytvorené priestory na využitie automobilu podľa jeho účelu. Spravidla je v nej uložená aj poháňacia sústava a prevodový mechanizmus. Samonosná karoséria nesie predný a zadný podves. Príslušenstvom automobilu alebo strojového spodku, podvozku, motora a karosérie sú pomocné zariadenia, pomocné prístroje a prostriedky s automobilom pevne spojené, ktoré sú z technického hľadiska potrebné na činnosť automobilu podľa jeho účelu alebo na samostatný pohyb strojového spodku, na funkciu podvozku, motora a karosérie.        

 

automobily podľa umiestnenia hnacieho agregátu

Pod týmto rozumieme umiestnenie hnacieho ústrojenstva (motora, spojky, prevodovky a rozvodovky) vzhľadom na nápravy.

Rozdelenie:

 1. klasická koncepcia – motor s prevodovkou sú umiestnené vpredu-pozdĺžne. Hnacia sila sa prenáša spojovacím kĺbovým hriadeľom na zadnú nápravu.

Výhody:

 • veľký a dobre prístupný batožinový priestor
 • možnosť vytvorenia rôznych karosérií (sedan, combi, pickup)

Nevýhody:

 • nutnosť použitia spojovacieho kĺbového hriadeľa, ktorý je zdrojom vybracií a hluku, zvyšuje hmotnosť automobilu, zmenšuje priestor pre posádku
 • za určitých podmienok nedostatočné zaťaženie zadnej hnacej nápravy
 1. predný pohon – motor s prevodovkou a rozvodovkou je umiestnený pri prednej hnacej náprave, motor je uložený priečne alebo pozdĺžne

Výhody:

 • veľký a dobre prístupný batožinový priestor
 • možnosť vytvorenia rôznych karosérií
 • odpadá spojovací kĺbový hriadeľ
 • najlepšie využitie obstavaného priestoru
 • bezpečnejšie prechádzanie zákrut
 • jednoduchá zadná náprava

Nevýhody:

 • odľahčenie prednej hnacej nápravy pri jazde do kopca a pri akcelerácií
 • nutnosť použitia homokinetických kĺbov
 • komplikovanejšia konštrukcia prednej nápravy
 1. zadný pohon – motor s prevodovkou a rozvodovkou je umiestnený pri zadnej náprave. Motor môže byť uložený pozdĺžne alebo priečne.

Pozn. ak je motor pred zadnou hnacou nápravou označuje sa ako typ s motorom uprostred.

Výhody:

 • zadná hnacia náprava je lepšie zaťažená (jazda do kopca, akcelerácia)
 • odpadá spojovací kĺbový hriadeľ
 • jednoduchá konštrukcia prednej nápravy

Nevýhody:

 • pretáčavosť
 • malý batožinový priestor
 • nemožnosť vytvorenia rôznych typov karosérií
 • obtiažnejšie chladenie a kúrenie automobilu
 • pri motoroch pred zadnou nápravou obtiažny prístup k motoru

 

 pracovné fázy opráv automobilov

Pracovné fázy pri opravách vozidiel:

 1. prevzatie auta od zákazníka, napísať preberací protokol
 2. umiestnenie vozidla na pracovnú plochu alebo zdvihák
 3. odborné zhodnotenie poruchy
 4. diagnostikovanie pomocou diagnostických prístrojov za účelom zistenia poruchy
 5. zhodnotenie rozsahu poruchy (súčiastku opraviť alebo vymeniť?)
 6. oprava alebo výmena súčiastky
 7. skúšobná jazda
 8. odovzdanie vozidla zákazníkovi

 

Potreby a spotreba

Ľudské konanie vždy vychádza z určitých motívov. Základným motívom konania sú potreby, preto sa nimi zaoberajú viaceré vedné odbory.

Potreby označujeme ako pocit nedostatku, ktorý vyvoláva túžbu po jeho odstránení.

Potreby nútia človeka, aby sa o niečo usiloval, aby si kládol ciele a aby tieto ciele aj usku­točňoval. Potreby sú preto predpokladom výroby a výroba podmienkou uspokojovania ľudských potrieb. Keďže ľudské potreby sú rozmanité, možno ich členiť z viacerých hľadísk. Najčastejšie sa potreby členia podľa naliehavosti, t. j. poradia dôležitosti pre život človeka:

•     základné potreby (primárne, existenčné)

Základné potreby sú spoločné všetkým ľuďom a pre existenciu človeka sú úplne nevyhnut­né. Ide najmä o biologické potreby, napríklad potreby jedla, pitia, kyslíka, spánku, ale aj potreby odievania, bývania a pod.;

•     vyššie potreby (sekundárne, kultúrne a luxusné)

-

Uspokojovanie týchto potrieb sa nepovažuje pre život človeka za nevyhnutné, ale sú dôleži­té pre kvalitu jeho života, jeho životnú úroveň (vzdelávanie, šport, divadlo, kino, módne oble­čenie a pod.). Túžby a želania po ich uspokojovaní sú zdrojom motivácie, ktorá je potrebná pre fungovanie ekonomiky.

Potreby sa ďalej môžu členiť z rôznych hľadísk napríklad:

 • individuálne (jedlo) a kolektívne (doprava),
 • hmotné (materiálne, fyzické) a nehmotné (duchovné, kultúrne),
 • prechodné (študovať) a trvalé (bývať),
 • prítomné (šetriť) a budúce (cestovať),
 • sociálne, spoločenské atď.

Spotreba je uspokojená potreba. Spotreba môže byť individuálna, čiže osobná (jedlo, pitie), alebo kolektívna, čiže skupinová (náradie pre športový klub). O spoločenskej spotre­be hovoríme vtedy, ak jej uspokojenie zabezpečuje štát, napríklad nemocnice, školy, diaľnice. Pojmom výrobná spotreba sa označujú najmä suroviny a materiály potrebné na ďalšiu výrobu.