Kontrola a nastavenie motora - dopl.

 

Spôsoby spúšťania motora s karburátorom:

 Rozlišujeme tri režimy:

  1. teplý motor
  2. studený motor
  3. premrznutý motor

Postup spúšťania:

  • pri teplom motore nevyťahujeme sýtič a nezošľapujeme akceleračný pedál. Zaradíme neutrál a otočíme kľúčikom do polohy na spustenie. Pretáčanie by nemalo trvať dlhšie ako 5 sekúnd. Ak motor nenaskočí, počkáme 20 sekúnd (pre zotavenie akumulátora) a spúšťame znova. Ak sa nám nepodarí spustiť motor, môžeme pri treťom pokuse mierne zošľapnúť plynový pedál ale po naskočení musíme okamžite dať nohu z plynového pedála preč. Zahrievanie teplého motora nie je potrebné.
  • pri studenom motore 0 – 10°C vytiahneme sýtič na doraz. Tým sa automaticky nastaví akcelerátor na zvýšené otáčky voľnobehu. Dočerpáme palivo do karburátora alebo sa palivo vstrekne alebo naleje priamo do nasávacieho potrubia. Pozor nezošľapujeme akceleračný pedál. Vypneme spojku a spúšťame asi 5 sekúnd. Druhý pokus robíme asi po 30 sekundách. Ak sa motor nespustí ani po piatich pokusoch, má poruchu, ktorú treba odstrániť.        Po spustení motora postupne zatláčame sýtič (ak je ručný). Zatláčame až na doraz. Tento proces trvá bežne 2 – 3 min. Potom zaradíme prvý stupeň a pohneme sa s vozidlom. Potom postupne zvyšujeme rýchlosť. Tomuto hovoríme zahrievacia jazda. Zahrievanie s vytiahnutím sýtičom výrobcovia nedoporučujú. Nikdy neohrievame motor až na 80°C na mieste.