SPOJKA AUTOMOBILU

 

Spojka – je súčasťou prevodového mechanizmu a umiestňuje sa medzi motorom a prevodovkou.  Prenáša Mk motora na ďalšie časti prevodového mechanizmu

 • prevodové ústrojenstvo, ktorého základne dve časti, časť hnacia a hnaná, sú  spolu silovo spojené, môžu však byť vodičom vozidla alebo samočinne rozpájané.

Spojka automobilu je umiestnená ako rozpojiteľný dielec medzi motorom a prevodovkou.

Musí plniť tieto úlohy

 1. prenášať krútiaci moment motora k prevodovke
 2. umožniť pomocou preklzu mäkké a netrhavé rozbiehanie
 3. prerušenie krútiaceho momentu medzi motorom a prevodovkou
 4. tlmenie torzného kmitania hlavne pri voľnobehu
 5. ochrana motora a ďalších dielov slúžiacich k prenosu krútiaceho momentu pred preťažením

Princíp: je v tom, že na koncoch hnacieho i hnaného hriadeľa sú kotúče. Keď automobil je v pohybe, oba kotúče sú pritlačené k sebe silnou pružinou a trenie medzi kotúčmi umožňuje, aby sa oba hriadele otáčali spoločne. Keď kotúče od seba oddelíme, spojenie prerušíme(St. uč. str. 124)

Spojky podľa konštrukcie:

 1. pružinové – hnacia a hnaná časť sú pritláčané pružinou
 2. odstredivé – hnacia a hnaná časť sú k sebe pritláčané odstredivou silou
 3. elektromagnetické – prítlačnú silu vytvára elektromagnet
 4. práškové – elektromagnetické – spojenie hnacej a hnanej časti vznikne privedením el. prúdu s následným zmagnetizovaním práškovej náplne (pohyb sa prenáša jemným feromagnetickým práškom, umiestneným v elektromagnetickom poli)
 5. kvapalinové – krútiaci moment sa prenáša prúdom obiehajúcej kvapaliny (využívajú sa hydrodynamické vlastnosti kvapaliny)

 

Podľa spôsobu spojenia:

a) pevné – spájajú obidva hriadele trvalo

b) výsuvné – umožňujú dlhodobé alebo krátkodobé spojenie hriadeľov

           

Hl. časti jednokotúčovej mechanickej spojky(trecia pružinová):

 1. spojkový kotúč (lamela)
 2. prítlačný kotúč
 3. zotrvačník
 4. spojkové obloženie
 5. prítlačné pružiny
 6. vypínací mechanizmus

 

Funkcia hydrodynamickej (kvapalinovej) spojky:

Hydrodynamická spojka je svojim púzdrom pomocou príruby prichytená o zotrvačník motora a skladá sa z hnanej lopatkovej časti, z turbínového kolesa, púzdra a hydraulického oleja. Lopatky hnaného hriadeľa sú pevne spojené s krytom. Na hnanom hriadeli je uložené pomocou drážkovania turbínové koleso.

Činnosť:

 • motor otáča lopatkovým hriadeľom a tak sa hydraulický olej, slúžiaci k prenosu sily rozprúdi a prenáša kinetickú energiu na turbínové koleso. Tým sa poháňa hnací hriadeľ prevodovky.
 • pri rozbiehaní je rozdiel otáčok, preklz medzi lopatkovým hriadeľom a turbínovým kolesom najväčší. Používa sa u veľkých strojov ako rozbehová spojka. Veľmi dobre tlmí kmity od motora a je prakticky neopotrebovateľná. Krútiace momenty môže iba prenášať (s určitým sklzom) ale nie zväčšovať.

 

Pozn.:  nov. Uč. str. 15.

Výhody kvapalinovej spojky: mäkký záber pri rozjazde, odstraňuje razy a kmity v prevodovom ústrojenstve, tým predlžuje jeho životnosť, umožňuje rozjazd vozidla na ktorýkoľvek rýchlostný stupeň,   len zošliapnutím pedála akcelerátora, zabraňuje ,,zhasnutiu,, motora pri jeho  preťažení vplyvom nesprávneho radenia v kopci, v teréne..., zmenšuje pretáčanie kolies pri rozjazde na klzkej vozovke

Nevýhody:  vypĺňa väčší priestor, zväčšuje hmotnosť vozidla a zvýšuje jeho cenu, následkom klzu sa zvyšuje spotreba paliva, čo sa prejavuje hlavne pri diaľkových jazdách, nepracuje pri stojacom vozidle tzn. že nemožno zaistiť stojace vozidlo zaradením rýchlostného stupňa v prevodovke, pri vozidlach, kde pracuje spoločne s bežnou mechanickou prevodovkou, je nutné použiť ešte radiacu spojku, pretože kvapalinovú spojku nemožno za chodu od motora odpojiť. Túto nevýhodu možno odstrániť použitím kvapalinovej spojky v kombinácii s planétovými prevodmi.

 

Najčastejšie poruchy spojky:

 1. spojka nevypína
 2. spojka preklzuje
 3. spojka trhá
 4. spojka je hlučná

 

Príčiny porúch:

 1. ak spojka nevypína môžu byť príčinou dve poruchy
 1. veľký mŕtvy chod spojkového pedála
 2. poškodenie niektorej časti ovládacieho mechanizmu
 1. ak spojka preklzáva (aj vtedy keď je dobre nastavená) príčiny tejto poruchy môžu byť
 1. spojkové obloženie je opotrebené na úroveň nitov alebo na úroveň spojkového kotúča pri lepenom obložení
 2. obloženie je zaolejované
 3. prítlačné pružiny boli prehriate nesprávnym používaním
 1. ak spojka zaberá prudko alebo trhavo príčinami porúch môžu byť
 1. zlé obloženie, zaolejované obloženie, prehriate pružiny
 2. vypínacie páčky sú nastavené nerovnomerne
 3. prasknutá pružina prítlačného kotúča, samotný kotúč, zlé obloženie
 1. ak je spojka hlučná príčinou porúch môžu byť
 1. vodiace ložisko ak je hluk pri vypnutej spojke
 2. torzné tlmiče sú opotrebené
 3. výtlačné ložisko je hlučné alebo výstredne dosadá na centrálnu pružinu

 

Navrhnuté spôsoby odstránenia porúch:

 Ak spojka nevypína a má veľký mŕtvy chod musíme ju nastaviť. Vôľa pri výtlačnom ložisku má byť 2 – 4 mm, na spojkovom pedáli maximálne 7 mm. Ak je poškodená niektorá časť ovládacieho mechanizmu treba ho vymeniť (neopravuje sa).

Odstránenie preklzu spojky možno uskutočniť výmenou opotrebeného obloženia za nové, odmastením zaolejovaného obloženia , najskôr však treba odstrániť príčinu zaolejovania. Prehriate pružiny možno iba vymeniť, nedoporučuje sa ich podkladať podložkami.

Ak spojka zaberá trhavo treba posuvným meradlom premerať nastavenie páčok ak sú väčšie rozdiely ako 0,5 mm znova ich nastaviť.

Ak je spojka hlučná a príčinou je zlé vodiace ložisko musíme ho vymeniť, ak sú opotrebené torzné tlmiče treba ich vymeniť, ak výtlačné ložisko treba ho vymeniť.

 

Operácie, z kt. pozostáva údržba spojky:

 1. z kontroly
 2. zo samotného nastavenia

Pred kontrolou funkčnosti je potrebné počas skúšobnej jazdy niekoľkokrát preradiť aby sa spojka zahriala na prevádzkovú teplotu. Spojka sa nesmie zahrievať preklzovaním.

Kontrola preklzu pri rozbiehaní: 

 1. pri stojacom aute zaraďte jednotku
 2. otáčky motora zvýšte na dvojnásobok voľnobežných otáčok
 3. zároveň rýchlo pustite spojku

Reakcia

 • auto musí jemne a plynule zrýchliť ak nie spojka preklzuje

Kontrola preklzu pri zatiahnutej ručnej brzde:

 1. zošliapnite spojkový pedál a zaraďte najvyšší rýchlostný stupeň
 2. otáčky motora zvýšte na otáčky maximálneho krútiaceho momentu (zistiť v technickom preukaze)
 3. spojku rýchlo pustite a zároveň dajte plný plyn

 

Reakcia

 • motor musí byť priškrtený. Ak spojka preklzuje zvýšia sa otáčky, spojka nie je schopná prenášať celý krútiaci moment

Kontrola vypínania:

 1. zošliapnite pedál spojky
 2. počkajte 3-4 s
 3. zaraďte rýchlosť a počúvajte hluk

Reakcia

 • nesmie byť počuť žiadne zvuky, ak áno vypínací mechanizmus je zlý

Iný spôsob kontroly vypínania:

 1. zdvihnúť hnaciu nápravu
 2. zošliapnuť spojku a zaradiť rýchlosť

Reakcia

 • hnacie kolesá sa nesmú otáčať

 

 

Obr.: