Ovládacie mechanizmy brzd - dopl.

Ovládacie mechanizmy bŕzd:

 1. posilňovače  - podporiť svalovú silu vodiča pri brzdení     a/ podtlakový        b/ hydraulický
 1. podporné systémy
 1. ABS – protiblokovací systém
 2. BAS – brzdový asistent
 3. ASR (ASC) – protipreklzový systém
 4. EMS – elektronická regulácia výkonu motora
 5. MSR – regulácia záberového momentu motora
 6. FDR (ESP, DSC) – regulácia dynamiky jazdy

Elektronická regulácia podvozku musí zaručiť bezpečné vedenie automobilu pri zrýchľovaní (akcelerácií), pri riadení a brzdení. Prenos síl medzi pneumatikou a vozovkou bez preklzu nie je možný, pretože pneumatika nie je s vozovkou spojená ozubením a pri pohone alebo brzdení troška kĺže.

Každú zmenu pohybu možno dosiahnuť iba silami na pneumatikách.

Sú to:

 1. hnacia alebo brzdná sila – pôsobí v pozdĺžnom smere (v smere jazdy)
 2. bočná sila – je spôsobená zmenou riadenia alebo vonkajšími rušivými vplyvmi (napr. bočný vietor)
 3. normálová sila – spôsobuje ju hmotnosť vozidla a pôsobí kolmo na vozovku

Veľkosť týchto síl závisí od:

 1. povrchu vozovky (asfalt, betón, piesok,...)
 2. stavu a tipu pneumatík (letné, zimné,...)
 3. poveternostných vplyvov (sucho, vlhko, vietor, sneh, ľad,...)

Regulačné systémy:

 1. ABS (protiblokovací systém) – zabraňuje blokovaniu kolies pri brzdení
 2. BAS (brzdový asistent) – rozlišuje núdzové situácie a zaisťuje plný brzdový účinok
 3. ASR (protipreklzový systém) – zabraňuje prešmykovaniu kolies pri rozbiehaní vozidla a pri akcelerácií
 4. EMS (elektronická regulácia výkonu motora) – znižuje prechodne krútiaci moment motora pokiaľ nezaberú kolesá
 5. MSR (regulácia záberového momentu motora) – znižuje preklz bŕzd poháňaných kolies v posuvnom chode zvýšením krútiaceho momentu motora
 6. FDR (regulácia dynamiky jazdy) – zabraňuje šmyku vozidla

 

ABS sa skladá z nasledujúcich hlavných komponentov:

 1. snímač otáčok kolesa (čidlo otáčok s impulznými krúžkami)     
 2. elektronická riadiaca jednotka
 3. magnetické ventily 

Magnetické ventily sa spínajú elektronickou riadiacou jednotkou v troch regulačných fázach:

 1. nárast tlaku
 2. zachovanie tlaku
 3. pokles tlaku

Nedovoľujú zablokovanie kolies.

Druhy protiblokovacích systémov

Podľa počtu regulačných kanálov a snímačov rozlišujeme dva systémy:

 1. štvorkanálový – každé koleso je riadené samostatne jedným snímačom. Brzdy musia byť zapojené diagonálne alebo zo zapojením predná náprava, zadná náprava.
 2. trojkanálový – s tromi alebo štyrmi snímačmi pri zapojení brzdových okruhov predná náprava, zadná náprava

Existujú ešte ďalšie varianty týchto dvoch systémov.

 

Požiadavky kladené na ABS:

            - regulácia brzdenia musí zaistiť stabilitu a riaditeľnosť vozidla pri všetkých stavoch jazdnej dráhy (od suchej vozovky až po ľad).

            - ABS musí využívať maximálny súčiniteľ trenia medzi vozovkou a kolesami vozidla.

            - regulácia brzdenia musí prebiehať v celej rýchlostnej oblasti vozidla až do rýchlosti chôdze (4km/h).

            - regulácia brzdenia sa musí rýchlo prispôsobiť zmenám priľnavosti vozovky.

            - pri brzdení na vozovke s nerovnomernou priľnavosťou kolies na pravej a ľavej strane vozidla má vozidlo tendencie sa vychyľovať priečne na smer jazdy (vznik stáčavých momentov – vznik a zväčšovanie momentu musí byť pomalé, aby aj neskúsený vodič bol schopný reagovať a otáčaním volantu do protismeru situáciu zvládnuť).

            - pri brzdení v zákrute musí zostať vozidlo stabilné a ovládataľné s čo najkratšou brzdnou dráhou.

            - regulácia brzdenia musí rozoznať aquaplaning a vhodne naň reagovať (vozidlo musí zostať stabilné a pohybovať sa v priamom smere).

            - musí zabrániť rozkývaniu vozidla.

            - bezpečnostné obvody musia neustále kontrolovať bezchybnú funkciu systému ABS. Ak kontrolný systém zistí poruchu, ktorá by mohla ovplyvniť priebeh brzdenia, ABS sa vypne. Kontrolka ABS okamžite informuje vodiča, že má k dispozícii len základnú brzdovú sústavu bez ABS.

 

Zásady pri opravách ABS:

- ABS je bezpečnostný systém a jeho opravy môže vykonávať len vyškolený personál,

            - z bezpečnostných dôvodov je testovanie a opravy tohto systému vykonávať len pomocou uvedených testerov, prípravkov a náradia.

            - ak došlo k uvoľneniu hydraulických spojov, je potrebné po ich utiahnutí celý systém odvzdušniť a vykonať nizkotlakovú a vysokotlakovú skúšku tesnosti,

            - pred začatím akýchkoľvek prác na systéme ABS je potrebné prečítať si pamäť porúch napr. pomocou testera KTS 300,

            - je zakázaná jazda vozidla s odpojeným konektorom od riadiacej jednotky ABS,

            - konektor riadiacej jednotky ABS sa môže rozpojovať len pri vypnutom zapaľovaní,

            - skrutky na hydraulickej jednotke nesmú byť povoľované,

            - pri práci s brzdovou kvapalinou dodržiavať bezpečnostné predpisy,

            - poruchy v systéme sú zapísané do pamäti riadiacej jednotky, po ich odstránení musí byť vykonaná skúšobná jazda, pri ktorej je nevyhnutné minimálne po dobu 30s ísť najvyššou rýchlosťou 60 Km/h.