ROZVODOVKY

 

Rozvodovka automobilu musí plniť tieto úlohy:

 1. preniesť a zväčšiť hnací krútiaci moment
 2. znížiť otáčky hnacích kolies
 3. rozviesť krútiaci moment na kolesá tej istej nápravy ale tiež na jednotlivé nápravy u medzinápravovej prevodovky

Rozvodovka je mechanizmus, kt. prenáša Mk z prevodovky na hnacie kolesá automobilu. Rozvodovka sa skladá zo stáleho prevodu hnacej nápravy a diferenciálu.,

Podľa ozubených kolies rozdeľujeme rozvodovky:

 1. rozvodovka s kužeľovými kolesami – používa sa vtedy ak je motor uložený v smere pozdĺžnej osi automobilu (zmena smeru toku síl o 90°)
 2. rozvodovka s čelnými ozubenými kolesami – používa sa pri motoroch uložených priečne, zmena toku síl nenastáva 

Rozvodovky s kužeľovými kolesami rozdeľujeme na dva druhy:

 1. s priamymi zubami – s neposunutými osami
 2. s hypoidným ozubením – s neposunutými a posunutými osami

Výhody hypoidného ozubenia:

 • kľudnejší chod – v zábere je väčší počet zubov
 • vyššia zaťažiteľnosť – preto že priemer a šírky zubov pastorka (hrušky) sú väčšie
 • menšie nároky na priestor – preto že tanierové koleso pri rovnakom namáhaní vychádza menšie

Hypoidné ozubenie sa používa typu Gleason – zuby sú časťou kruhového oblúka alebo Klinkelnberg – zuby sú zakrivené do špirály.

 

Podľa celkového usporiadania rozlišujeme rozvodovky:

 1. len s kužeľovými ozubenými kolesami- tieto môžu byť vyhotovené ako:
 • jednoduchý jednostranný prevod – má jeden pár kužeľových kolies spoločný pre oba hnacie hriadele
 • jednoduchý dvojstranný prevod – má dva pastorky a dve tanierové kolesá, môže byť súosí a nesúosí
 1. s kužeľovými a čelnými ozubenými kolesami:
 • dvojnásobný zlúčený prevod – je zložený z dvoch stálych prevodov kužeľového a čelného, oba stále prevody sú pred diferenciálom
 • dvojnásobný dvojstranný prevod – má druhý dvojstranný prevod umiestnený za diferenciálom. Existujú dva varianty tohto prevodu, vnútorný a vonkajší. Vnútorný má druhý prevod v rozvodovej skrini, vonkajší v kolesách alebo tesne vedľa kolies.
 1. len s čelnými ozubenými kolesami:
 • jednoduchý jednostranný prevod – je tvorený jedným čelným súkolesím umiestneným pred diferenciálom (priečne uložené motory)
 • dvojnásobný jednostranný prevod – má dve čelné ozubené súkolesia. Obe sú umiestnené pred diferenciálom. Používa sa v kombinácií s automatickou prevodovkou.

 

Diferenciál je prevodový mechanizmus, kt.samočinne umožňuje rozdielne otáčky ľavého aj pravého hnacieho kolesa, príp. prednej aj zadnej nápravy automobilu súčasne s pohonom oboch polnáprav, keď obe kolesá alebo nápravy nevykonávajú rovnakú dráhu – napr. v zákrute.

Kužeľový  a čelný diferenciál

Účel: - umožniť rozdielne otáčky hnacích kolies

- rozdeliť Mk rovnomerne na obe hnacie kolesá

Hl. časti kužeľového diferenciálu: pastorok, tanierové koleso, klietka diferenciálu, satelity, centrálne (planetové) koleso, hnací hriadeľ ľav.kolesa, hnací hriadeľ prav.kolesa.

Hl. časť čelného diferenciálu: pastorok, tanierové koleso, klietka diferenciálu, čapy satelitov, satelity, centrálne koleso, hnací hriadeľ kolesa.

princíp činnosti diferenciálu – podrobne učebnica!!!

Údržba rozvodoviek má podobný systém ako prevodovka .

Obsahuje dve operácie:

 1. kontrolu olejovej náplne
 2. kontrolu hlučnosti

 

Možné poruchy rozvodovky:

 1. netesnosť skrine rozvodovky 
 2. zvýšená hlučnosť rozvodovky
 3. zlomený zub pastorka alebo tanierového kolesa
 4. opotrebené ložiská jednotlivých hriadeľov
 5. prerazený obal rozvodovky (pri havárií)

 

Príčinou netesnosti rozvodovky môže byť:

 1. vadné tesnenie
 2. roztrhnutá manžeta alebo tesniaci krúžok
 3. nadmerné množstvo oleja v rozvodovke

 

Zvýšenú hlučnosť rozvodovky spôsobuje jednoznačne zle nastavená vôľa medzi pastorkom a kolesom (hruškou a tanierom).

Správna súhra pastorka a kolesa je predpokladom pre nehlučný chod a dlhú životnosť rozvodovky.

Pastorok a koleso sú z výroby spárované a sú označené párovým číslom. Odchýlky od týchto konštrukčných rozmerov sú zistené až výrobcom pri zábehu kolies. Pri týchto odchýlkach bežia kolesá najtichšie. Na tanierovom kolese je uvedená odchýlka, vôľa boku zubov a párové číslo. Na pastorku na jeho čelnej strane je uvedená odchýlka a sú označené zuby medzi ktorými sa vôľa meria. Ak je vadné jedno z kolies musia meniť obe.

 

Návrh odstránenia porúch:

 

Netesnosť skrine rozvodovky môžeme odstrániť výmenou tesnenia, niekedy stačí dotiahnuť uvoľnené skrutky.

Zvýšená hlučnosť rozvodovky sa dá odstrániť správnym nastavením odchýlky pastorka a kolesa. Pastorok nastavujeme pomocou podložiek rôznej hrúbky posunutím smerom k priesečníku osí pastorka a kolesa. Podložky podkladáme pod ložiská, koleso tak isto podložkami lenže o 90° pootočené.

Zlomený zub pastorka alebo kolesa možno opraviť vyžíhaním, navarením návarovou elektródou, ofrézovaním a následným tepelným spracovaním. Po tejto oprave však musíme pastorok a koleso znovu zabehnúť na zabehávačke.

Opotrebené ložiská možno iba vymeniť.

Prerazený obal rozvodovky možno zavariť alebo zalepiť.

 

 Navrh spôsobu vzájomného nastavenia pastorka a kolesa

 Vzájomné nastavenie pastorka a kolesa robíme pomocou odchyliek zadaných výrobcom tak aby boli dodržané odchýlka (r) pastorka a odchýlka (t) kolesa pri súčasnom premeriavaní vôle boku zubov tak ako ju máme vyrazenú na obvode kolesa. Okrem toho vykonáme aj kontrolu obvodového a bočného hádzania. V špeciálnych servisoch kontrolujeme záberové pole ozubenia pomocou odtlačkov na boku zubov. Tanierové koleso možno nastavovať dvoma spôsobmi, buď pomocou vyrovnávacích krúžkov podkladaných pod kuželíkové ložiská alebo pootočením nastavovacej matice ak je takto rozvodovka vyhotovená.

Najčastejšie poruchy a príčiny porúch spojovacích hriadeľov

 Najčastejšou poruchou spojovacích hriadeľov je chvenie ktoré sa prenáša na celé vozidlo a spôsobuje rezonancie. Je spôsobené nevyváženosťou hriadeľa. Preto sa musia hriadele staticky a dynamicky vyvažovať.

Vyvažovanie sa môže porušiť s niekoľkých príčin:

 1. vyvažovacie závažie sa uvoľní a odpadne
 2. dôjde k poruche súosovosti hriadeľov

 

Porucha súosovosti môže nastať s týchto dôvodov:

 • opotrebenie ihlových ložísk v kĺboch
 • opotrebenie drážok hriadeľa, náboja alebo oboch, alebo ohnutím hriadeľa

Obr.: