Riadenie automobilov  - vybrané časti

Rozdelenie riadenia podľa konštrukcie:

 1. točnicové – kolesá osi otáčania sa pri natáčaní natáčajú okolo zvislej osi. Zmenšením plochy postavenia je väčší sklon k vyvráteniu. Točnicové riadenie sa používa u dvojnápravových prívesov (štvorkolesová vlečka za traktor).
 2. riadenie so zvislými čapmi – každé koleso sa natáča okolo vlastnej osi. Riadenie so zvislými čapmi sa používa u všetkých dvojstopových motorových vozidiel. Plocha natáčania je počas akéhokoľvek natočenia kolies približne rovnaká.

Drhy riadenia atomobilov_

Podľa spôsobu ovládania:

 • priame riadenie – pri kt. na ovladaci organ pôsobi iba sila vodiča
 • posilové riadenie – sila vodiča sa dopĺňa energiou z cudzieho zdroja /tlakova kvapalina, stlačený vzduch/

podľa druhu ovladacieho prvu :

 • volantové –ovladane pomocou volantu
 • riadidlové – ovlad. pomocou riadidiel /dvojramenná páka/
 • pákové – ovlad. pomocou ručnej pály /jednoramennej/

 Existujú tri základné druhy prevodoviek riadenia:

 1. hrebeňové
 2. maticové    a/ maticová        b/ maticoví - guličková
 1. závitovkové        a/ závitovková so segmentom        b/ závitovková s kladkou        c/ závitovková s kolíkom

Hrebeňové – otáčaním volantu sa posúva hrebeňová tyč ktorá prostredníctvom spojovacích tyčí a pák natáča kolesá

Výhody:

 • jednoduchá výroba
 • presné riadenie
 • ľahký návrat do pôvodnej polohy

Maticové – matica sa otáčaním skrutky posúva. Pohyb sa prenáša z matice cez kulisu na hriadeľ a na riadiacu páku. Varianty s guličkovou prevodovkou a kolíkom znižujú straty trením v závite (ľahšie natáčanie).

Závitovkové – používajú sa prevažne pri nákladných automobiloch lebo s nimi dosahuje najväčší prevodový pomer

 

  Servotronic je elektronicky riadené hydraulické riadenie pri ktorom sú sily hydraulického posilňovača ovplyvňované rýchlosťou jazdy. Pri malej rýchlosti jazdy pôsobí plná podporná sila, pri zvyšovaní rýchlostí sa podporná sila zmenšuje.

Konštrukcia:

 • elektronický tachometer
 • riadiaca jednotka
 • elektrohydraulický menič
 • hydraulické riadenie
 • tlakové olejové čerpadlo
 • olejová nádrž

Činnosť:

 • pri rýchlosti pod 20 km/h zostáva magnetický ventil uzavretý
 • pri jazde väčšou rýchlosťou je magnetický ventil otvorený a tlak na piest klesá, podporná sila je menšia